Wiadomości Branżowe

Mama SOS ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce odznaczona „Brązowym Krzyżem Zasługi”

5 listopada odbyła się uroczystość odznaczenia „Brązowymi Krzyżami Zasługi” wybranych kandydatów, którzy zasłużyli się w opiece zastępczej. Wśród nagrodzonych znalazła się Pani Barbara Gutowska, mama SOS z SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku. Co roku organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przedstawiają po jednym

5 listopada odbyła się uroczystość odznaczenia „Brązowymi Krzyżami Zasługi” wybranych kandydatów, którzy zasłużyli się w opiece zastępczej. Wśród nagrodzonych znalazła się Pani Barbara Gutowska, mama SOS z SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku.

Co roku organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej przedstawiają po jednym kandydacie lub w przypadku pary rodziców – kandydatów, zasłużonych w opiece zastępczej. Rekomendowani przez Koalicję pretendenci do odznaczenia są przedstawiani przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka do Kancelarii Prezydenta.

Pani Barbara Gutowska z wykształcenia jest nauczycielem chemii, 11 lat przepracowała w szkolnictwie. Po latach pracy jako nauczycielka postanowiła bardziej zaangażować się w rozwój dzieci, co zaowocowało decyzją o rodzicielstwie zastępczym. Od 1 IX 1991 jest matką SOS w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku. Łącznie wychowała i wychowuje 18 dzieci. W pełni usamodzielnionych jest 7 podopiecznych pani Barbary, którzy już pracują, samodzielnie mieszkają i prowadzą swoje gospodarstwa domowe. Dwoje z nich założyło własne rodziny i ich dzieci traktują Panią Barbarę jako babcię, odwiedzając ją, dzwoniąc i pisząc.

Obecnie Pani Barbara wychowuje 7 dzieci, z których 4 jest pochodzenia ukraińskiego. Współpracuje z parafią prawosławną w rozwoju kulturowym i religijnym dzieci. Stara się z dobrym skutkiem rozwijać ich zainteresowania i przygotować do samodzielności i pełnienia ról społecznych.

Mama SOS jest wzorem rodzica i autorytetem. Wychowuje swoich podopiecznych wykazując się dużą kreatywnością i samodzielnością. Stosuje żelazną konsekwencję, ale jest też wrażliwa na problemy dzieci i ma ogromne serce.

***

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizujemy swoją misję w Polsce już od prawie 29 lat.

Źródło SOS Wioski Dziecięce. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Ganbanyoku: przyjemność dla ciała, relaks dla umysłu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy