Światowy Kongres Alergologiczny (World Allergy Congress), Buenos Aires, Grudzień 2009

W dniach 6-10 grudnia 2009 roku odbył się organizowany przez Światową Organizację Alergii (World Allergy Organization) XXI Światowy Kongres Alergologiczny – WAC 2009. Tym razem miejscem spotkania była stolica Argentyny – Buenos Aires.

Program Kongresu obejmował szeroki przekrój zagadnień związanych z alergologią i immunologią kliniczną. Po raz drugi zorganizowano Dzień Immunoterapii – całodniowy cykl wykładów poświęcony tej metodzie leczenia. W ostatnim dniu kongresu równolegle odbyły się 1-wsza Konferencja WAO nt. Astmy Dziecięcej oraz 2-gie Sympozjum Alergii Pokarmowej. Wykłady stały jak zawsze na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Należy zaznaczyć, że pośród wykładowców zaproszonych przez WAO, znaleźli się polscy profesorowie: Barbara Rogala, Andrzej M. Fal, Marek L. Kowalski oraz Piotr Kuna.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja plenarna poświęcona wpływowi zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska na przebieg chorób alergicznych układu oddechowego. Prelegenci wskazywali na istotny wpływ globalnego ocieplenia na wydłużenie i zmiany okresu wegetacji roślin oraz anomalie pogodowe w postaci częstych i gwałtownych burz wpływające na pogorszenie kontroli astmy oskrzelowej (tzw. thunderstorm asthma epidemy). Zanieczyszczenie środowiska jest szczególnie uciążliwe dla mieszkańców miast, gdzie poza bezpośrednim działaniem drażniącym na drogi oddechowe przez szkodliwe gazy i pyły, wysokie stężenia CO2 sprzyjają bujnemu rozwojowi roślinności i nadmiernej produkcji pyłków.

Już po raz drugi Polskie Towarzystwo Alergologiczne zorganizowało własną sesję w ramach tzw. Sister Symposium. Ta inicjatywa WAO ma na celu promowanie narodowych towarzystw naukowych zajmujących się tematyką alergologiczną. W tym roku wykładowcami byli Prezydent PTA prof. Barbara Rogala (Chronic urticaria as a multidysciplinary disorder – difficulties in management), past-Prezydent prof. Piotr Kuna (Can we treat astma better? Antileukotriene therapy) oraz prof. Andrzej M. Fal (Inflammatory cells and mediators as markers of uncontrolled asthma).

Trzech młodych naukowców z Polski prezentujących doniesienia zjazdowe miało szansę uczestniczyć w WAC 2009 dzięki stypendiom współfinansowanym przez WAO: dr Milena Sokołowska, dr Aleksandra Szczepankiewicz oraz lek. med. Damian Tworek.

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów WAO, które odbyło się w przedostatni dzień Kongresu, prof. Marek L. Kowalski został ponownie wybrany na członka Zarządu Światowej Organizacji (Board of Directors) oraz członka Komitetu ds. Towarzystw Krajów Rozwijających (Emerging Societies Committee). Natomiast po raz pierwszy prof. Kowalski objął stanowisko przewodniczącego Rady ds. Komunikacji (Communications Council) oraz został wybrany na członka Rady ds. Programu Naukowego Kongresów (Congress Scientific Program Council), a także Rady ds. Edukacji (Education Council).

W XXI Światowym Kongresie Alergologicznym udział wzięło ponad 5000 uczestników z ponad 100 krajów.

Lek. med. Damian Tworek
Przewodniczący Sekcji Młodych
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Prof. zw. dr hab. med. Barbara Rogala
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Related posts

Top