Tag Archives: obrz

Rozpoznanie astmy

Rozpoznanie astmy

Aby rozpoznaćastmę stosuje się badania spirometryczne, które polegają na pomiarach ilościowych wdychanego i wydychanego powietrza, statycznych i dynamicznych, uwzględniających prędkość przepływu powietrza w drogach oddechowych. W astmie charakterystyczne jest zmniejszenie ilości powietrza wydychanego z maksymalnym natężeniem w ciągu jednej sekundy, a także duża zmienność szybkości wydychanego powietrza w ciągu jednego dnia (powyżej 20%) oraz znacząca poprawa szybkości po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela.…
zdj

Chroń malucha przed AZS, Atopowe zapalenie skóry

Istotną rolę w powstawaniu atopowego zapalenia skóry odgrywają czynniki genetyczne. Choroba rozwija się na podłożu atopii – czyli nieprawidłowej, nadmiernej reakcji na alergeny – dlatego konieczne jest zabezpieczenie noworodków i starszych dzieci z genetyczną skłonnością do atopowego zapalenia skóry przed kontaktem z alergenami.…
Top