Szczepionka alergenowa articles

Szczepionka alergenowa

Szczepionka alergenowa

Jest kilka sposobów podawania szczepionki alergenowej: Może być to droga podskórna, w postaci iniekcji – tzw. klasyczna. Oprócz tego jest to droga miejscowa, która może być podjęzykowa, doustna lub donosowa. I jeszcze podjęzykowa – szczepionka jest przetrzymywana pod językiem przez 1-2 minuty a następnie połykana.…

Alergia na ślinę komarów

Alergia na ślinę komarów jest niezmiernie dokuczliwa dla ogromnej większości ludzi, może być ona także groźna dla niektórych. Duża część substancji zawartych w ślinie komara i „wstrzykiwana” ludziom zdolna jest uczulać. Uchodzi powszechnej uwadze, że człowiek jest pierwotnie niewrażliwy na komary.…
Top