Immunoterapia articles

Alergia na ślinę komarów

Alergia na ślinę komarów

Alergia na ślinę komarów jest niezmiernie dokuczliwa dla ogromnej większości ludzi, może być ona także groźna dla niektórych. Duża część substancji zawartych w ślinie komara i „wstrzykiwana” ludziom zdolna jest uczulać. Uchodzi powszechnej uwadze, że człowiek jest pierwotnie niewrażliwy na komary.…

Immunoterapia

Immunoterapia jest takim leczeniem, które ma zmniejszyć objawy chorobowe związane z: ekspozycją na alergen przyczynowy poprzez systematyczne podawanie wzrastających dawek szczepionki alergenowej. Immunoterapia jest taką formą leczenia, która może zmienić naturalny przebieg choroby alergicznej.…
Top