6. Akademia Dermatologii i Alergologii – Słupsk-Ustka 2010

W dniach 11-14 lutego 2010 roku odbędzie się już szósta Akademia Dermatologii i Alergologii. Gospodarzami Akademii będą dwa miasta – Słupsk i Ustka. Akademia połączona jest z obchodami XVIII Światowego Dnia Chorego, który przypada na dzień 11 lutego.

Organizatorem Akademii jest Sekcja Dermatologiczna Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, której przewodniczy Prof. Roman Nowicki, zaś patronat nad całym przedsięwzięciem objęła Prezydent PTA – Prof. Barbara Rogala oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Alergologii – Prof. Jerzy Kruszewski.

1559Tematyka Akademii będzie skupiać się na takich tematach jak jakość życia chorych dotkniętych dermatozami alergicznymi, ich wpływie na psychikę chorych oraz stałym wzroście liczby osób cierpiących na alergiczne choroby skóry. Poza zagadnieniami dermatologicznymi, program Akademii obejmuje także kwestie ruchu w zapobieganiu chorobie wieńcowej, rozpoznanie i leczenie uzależnienia od tytoniu, a także bezpieczeństwo leków biologicznych. Ostatni dzień Akademii będzie poświęcony roli wiary w procesie leczenia chorego oraz charakterze funkcji kapelana szpitalnego.

Szczegóły dotyczące programu naukowego 6. Akademii Dermatologii i Alergologii są dostępne pod tym adresem – www.ekonferencje.pl/ADA

Related posts

Top